Аналіз

виховної роботи Великобурлуцького ліцею за 2016/2017 навчальний рік

На виконання «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» вся виховна діяльність ліцею була направлена на стратегічну мету: «Становлення морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал», а також на виконання таких завдань:

- дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми;

- організація виховного процесу в класному колективі та з батьками на засадах проектної педагогіки;

- змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

- задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці),

- реалізація в процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в ліцейському та класному колективах;

- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця;

- співпраця з органами учнівського самоврядування.

Методичне об’єднання класних керівників працювало над виховною проблемою: «Розвиток творчого потенціалу дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей та соціальної ситуації розвитку під час виховного процесу». На засіданнях розглядалися питання, спрямовані на покращення якості виховання, застосування передових освітніх технологій, роботи з обдарованими дітьми, про учнівське самоврядування, про організацію роботи з батьками. Класні керівники ділились досвідом роботи, розповідали про впровадження інноваційних технологій виховання та навчання.

З метою розвитку творчих здібностей учнів, формування у них системи поглядів на світ, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу підростаючого покоління у навчальному закладі створюються комфортні умови для навчання й виховання обдарованих дітей, проводиться орієнтація їх на науково-дослідницьку та творчу діяльність, що сприяє гармонійному розвитку особистості, її самореалізації в соціокультурному просторі, дозволяє щонайповніше розвивати природні здібності й нахили. Обдарованим дітям надано можливість вибирати заняття не лише в ліцеї, а й поза ним, тобто створено комплекс безперервного навчання, що здійснюється у тісному зв’язку з позашкільними установами: ЦДЮТ, музичною та спортивною школами.

Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи ліцею, педагогічним колективом протягом 2016/2017 навчального року було організовано і проведено різноманітні ліцейські форми діяльності: День знань, Посвячення в ліцеїсти, концерт до Дня Вчителя, конкурс «Міс ліцей 2016», Новорічне свято, День Святого Валентина, концерт для жінок, вечір поезії до Шевченківських днів, свято останнього дзвоника, випускний вечір. Було проведено акцію «Чиста Україна – чиста Земля», «Озеленення ліцею», «Турбота» (допомога людям похилого віку), «Книжки – дорогоцінний скарб, збережемо їх!». Провели також «Козацькі розваги», змагання до Дня Збройних сил України, загальноліцейські зібрання до Дня партизанської слави та партизанського руху в Україні, щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні, героїв Крут, до Дня української писемності та мови, до Дня прав людини, до Дня проголошення України вільною, суверенною, незалежною державою, до Дня пам’яті воїнів – інтернаціоналістів, до 72-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Була проведена зустріч з воїнами АТО «Хоробрі серця» Кравченком Юрієм та Ситником Сергієм.

Педагогічний колектив ліцею приділяв належну увагу художньо-естетичному вихованню.

Проводилася робота по залученню дітей до гуртків та спортивних секцій, бо вони є чи не основним осередком формування творчих здібностей учнів. Адже саме тут розкриваються і розвиваються їхні таланти. Всі 102 учні ліцею відвідували гуртки та спортивні секції.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства. Стало доброю традицією впродовж року, а також з настанням осені активізувати екологічну роботу та проводити акцію «Чиста Україна – чиста Земля». Дана акція проведена згідно з річним планом роботи ліцею та з метою поліпшення санітарно-екологічного стану у селищі, вихованню екологічної культури, прищеплення любові до природи . Протягом року проводились екологічні свята, випускались газети, організовувались конкурси-виставки малюнків «Природа очима дітей». Постійно ведеться робота по озелененню приміщення ліцею.

З метою формування у дітей усвідомлення того, що людина – частина природи, а людська історія – частина історії природи, що природа є першоосновою існування людини, виховання дбайливого ставлення до природних багатств України, в ліцеї сплановано було проведення туристичних походів, але не всі класи брали в них участь.

З метою прищеплення учням норм здорового способу життя, пропаганди валеологічних знань, для учнів ліцею проводили бесіди про шкідливість алкоголю, тютюну, наркотиків, психотропних речовин, небезпеку СНІДу не тільки класні керівники, а й медичні працівники.

По класах проведені бесіди: «Від пияцтва до злочину один крок», «Тютюновий дим – отрута». Проведено змагання учнів 8-11 класів з міні-футболу, тенісу. В жовтні 2016 року проводився День здоров’я. Школярі із задоволенням займаються спортом. Вчителем фізичної культури СитникомА.Г. були організовані змагання на першість ліцею з різних видів спорту. Найкращі учні брали участь у районних змаганнях.

Забезпечення єдності фізичного, духовного та інтелектуального розвитку особистості є особливим завданням виховної роботи класного керівника, виховної роботи педагогічного колективу в цілому.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Кропітка робота класних керівників з батьківською громадськістю дає позитивні результати, робота класних керівників дає головне – вихованість учнів, дотримання учнями встановлених закладом правил та вимог Кодексу честі ліцеїста.

Адміністрація ліцею проводила діагностування рівня вихованості учнів та участі батьківської громади в становленні системи виховної роботи, були проведені анкетування, диспути, індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками тощо. Важливими учасниками НВП ліцею є батьки учнів, без співробітництва з ними виховний процес був би неповним. Тому батьків залучаємо до класних та загальноліцейських свят; запрошуємо лікарів на батьківські збори для надання рекомендацій щодо організації режиму праці та відпочинку тощо. Створено батьківський лекторій «Здоров'я дитини-багатство родини», розрахований на весь термін навчання дитини в ліцеї. Проводяться консультації, цикли лекцій для батьків за такими тематиками:

− Вплив батьківського ставлення до дитини на розвиток особистості;

− Здоров'я дитини-багатство родини.

У 2016/2017 навчальному році робота ліцею була спрямована на вдосконалення якості профілактичних заходів, налагодження ефективної взаємодії зі службами, які відповідають за роботу з неповнолітніми.

Проводиться аналіз стану роботи з профілактики антисоціальних явищ у класних колективах.

Для превентивного виховання та створення умов реалізації особистих прагнень ліцейські питання, пов’язані з учнями, вирішують члени ради з профілактики правопорушень. Спільно з адміністрацією ліцею проводилася профілактично-роз’яснювальна робота.

Основним напрямком роботи з профілактики правопорушень є своєчасне виявлення учнів, схильних до правопорушень. У вересні 2016 р. оновлено банки даних дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги. Дітей з неблагонадійних сімей, учнів, що знаходяться на внутріліцейському контролі та на обліку в КМСН в ліцеї немає. Оформлено інформаційні куточки з питань профілактики правопорушень, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, СНІДу, ведеться ретельний контроль за відвідуванням навчальних занять учнями, відстежуються учні з девіантною поведінкою.

Впродовж навчального року педагогами проводилась індивідуальна та масова профілактична робота. Широко практикувались відвідування учнів вдома, бесіди з батьками. Вчителі ліцею проводять вечірні рейди в місці відпочинку дітей. У ліцеї був проведений тиждень правових знань із залученням фахівців – правознавців, тематичні вікторини, правовий брейн-ринг. Проблеми профілактики антисоціальних явищ виносились на батьківські збори, на засідання педагогічної ради ліцею в січні 2016 року.

Провели тижні «Безпеки дорожнього руху», гендерної рівності, години спілкування «Про протидію торгівлі людьми», «Твоя інформаційна безпека», «Насилля в сім'ї», «Профілактика туберкульозу».

В ліцеї навчаються одинадцять учнів, позбавлених батьківського піклування. Всі діти забезпечені безкоштовним харчуванням та мають Єдині квитки. Вони всі відвідують гуртки, секції. Залучали дітей до активної громадсько-культурної роботи. Класні керівники провели обстеження матеріально-побутових умов проживання в вересні 2016 року та в січні 2017 року. Кожен класний керівник має індивідуальний план роботи з дітьми, позбавленими батьківського піклування. В січні 2017 на нараді при директорові розглядалося питання «Про стан роботи з соціального захисту дітей пільгового контингенту».

В ліцеї організоване учнівське самоврядування – учнівська рада, в яку входять 5 комітетів: навчання, дисципліни та порядку, дозвілля, спорту, прес-центр.

Учні ліцею беруть участь у районних конкурсах.

Команда дівчат 10-11 класів з волейболу – ІІІ місце, з баскетболу –ІІ місце, І місце ми маємо з міні-футболу(8-9кл), баскетболу (хлопці 10-11 кл)- ІІ місце. Команда отримала ІІ місце з легкої атлетики. В районної грі «Джура» маємо ІІ місце.

Проводилися планові бесіди з техніки безпеки та пожежної безпеки, оформлені журнали з техніки безпеки загальноліцейські, по кабінетах, в спортивній залі. Поновлені плани евакуації. Оформлено стенд з безпеки життєдіяльності учнів. В квітні 20165 року проведено День ЦО в ліцеї.

ВСТУП

Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2017/2018 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, яка готова протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

У роботі з учнями педагогічним працівникам необхідно керуватися Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2014 року №344/2014), Методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.14 №1/9-376), Наказом МОНУ №641 від 16.06.2015 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Серед основних завдань — національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Протягом 2015/2016 навчального року необхідно підвищити рівень національного і патріотичного виховання та превентивної роботи.

Беручи до уваги методичні рекомендації, надані в листі Міністерства освіти і науки України від 25.07.14 №1/9-376, слід звернути увагу на те, що 2017/2018 навчальний рік є особливим з точки зору ведення виховної роботи: є діти, які загинули на Майдані, були поранені у збройних сутичках на Сході України, через соціально-політичну кризу втратили батьків, діти з внутрішньо переміщених осіб.

В контексті нових викликів, що постали перед країною, педагогічним працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей в навчальному закладі.

Педагоги і психологи можуть зробити багато для того, щоб заспокоїти учнів і допомогти їм адекватно ставитися до подій. Постійний контакт із вчителями та друзями допоможе дітям відновити відчуття безпеки. У такі часи відданість, співчуття та навички вчителя стають особливо важливими та потрібними.

Не завжди доречно радити дітям " забути про це". Дорослим необхідно бути завжди готовими до діалогу зі своїми учнями - вони повинні відчувати, що вчителі готові їх вислухати, допомогти проаналізувати відчуття та досвід.

Цьогоріч потрібно бути готовими до непростих запитань з боку учнів, дітям важливо почути відповіді на їхні "чому?". Діти мають безпосередній стосунок до того, що відбувається в країні: їхні батьки мобілізовані й застосовують зброю, працюють волонтерами. Варто надавати дітям чіткі пояснення зрозумілою їм мовою, не давати нездійсненних обіцянок, але потрібно розповідати учням, що держава і громадянське суспільство роблять усе можливе для відновлення миру та порядку в країні, відбиття зовнішньої агресії проти України.

Взаємна підтримка ровес­ників в цій ситуації також важлива. Слід викликати в учнів довіру до того, що покликання педагогів - перетворити школу на безпечне для дітей середовище, що їхні батьки чи опікуни зроблять усе можливе, щоб вони почувалися у безпеці.

Також важливо підтримувати учнів у формуванні позитивних методів подолання стресу та страху, допомагати їм обрати оптимальні стратегії для тієї чи іншої ситуації. Першочергово необхідно з'ясувати, які саме методи і стратегії раніше допомагали їм долати страхи чи інші негативні емоції.

В навчальному закладі украй важливу роль відіграє мікроклімат у колективі. Педагоги мають бути спокійні й виважені. У цьому їм допоможуть звичайні розмови: обговорення домашнього завдан­ня і т.п.. При цьому необхідно уникати додаткового тиску на дітей. Будь-яка поведінка, що може зашко­дити чи відволікати їх, є неприпустимою.

Особливу увагу педагогічні працівники повинні приділяти також власному самопочуттю: не забувати піклуватися про власне емоційне та фізичне здоров'я. Діти, які бачать довкола себе впевнених, спокій­них та бадьорих дорослих, швид­ше повертаються до норми.

Важливим є формування просоціальної поведінки підлітків. Підвищена чутливість до подій, що відбуваються - є передумовою формування просоціальної поведінки, що своєю чергою здійснюється шляхом впливів між вихованням у сім`ї та взаємодією учня у школі. Результат внутрішньої діяльності дитини над власними переживаннями та певна реакція на покарання чи похвалу допомагають сформувати основи просоціальної поведінки. Її форми різноманітні: від простої люб'язності до серйозної благодійної допомоги, яку надає людина іншим людям.

Задля консолідації суспільства необхідно посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання, передбачивши використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв українського народу.

Необхідно планувати виховну роботу так, щоб допомогти дитині визначити, чим саме її сім'я, ліцей, вулиця, селище найкращі. Чому наша країна нам дорога. Давати дітям необхідно таку інформацію, що її діти здатні зрозуміти і обговорити зі своїми друзями.

Основним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління є Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом МОНУ №641 від 16.05.2015.

Зусилля педагогічного колективу в 2017/2018 навчальному році мають бути спрямовані на реалізацію проектів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

Крім того, під час організації навчально-виховного процесу необхідно дотримуватись приписів наказу Міністерства від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є проведення дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час таких, як всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл” („Джура”), фізкультурно-оздоровчий патріотичний комплекс школярів України “Козацький гарт” тощо.

Під час проведення виховних заходів з молоддю доцільно використовувати навчальні дебати, що є важливим засобом розвитку в учнів критичного мислення та навичок аргументованого висловлювання.

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання, які передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу сучасної школи. Його актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності школярів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує необхідність вчити дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку комунікативних навичок спілкування.

Необхідно також налагодити взаємодію з органами внутрішніх справ щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є проведення належного сімейного виховання, відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

Цілеспрямована робота має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України схвалена Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» (протокол № 9 від 14 листопада 2012 року), що містить основні положення щодо підготовки молоді до щасливого подружнього життя та формування відповідального батьківства. Документ також передбачає психолого-педагогічну просвіту батьків і їх активне залучення до роботи з дітьми в школі, створення сімейних клубів.

З огляду на ймовірність швидкоплинної зміни ситуації, навчальним закладам у взаємодії з органами державної влади, батьківською громадськістю, неурядовими організаціями бути готовими гнучко реагувати на прояви тих чи інших тенденцій, застосовувати сучасні інформаційні та інші технології задля надання психологічної та педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства"; Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2013 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки", постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2013 № 350 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року".

Беручи до уваги наказ Міністерства від 03.08.2013 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», пріоритетними в роботі педагогічних працівників із означеної проблеми залишаються:

· упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;

· використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;

· впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;

· ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;

· запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

· впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процессу;

· перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

Педагогічним працівникам необхідно забезпечити неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 №5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення".

Велику увагу необхідно приділяти учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Педагогічним колективам необхідно здійснювати:

· внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника,практичного психолога;

· інформувати служби у справах дітей,

· здійснювати психолого-педагогічний супровід таких дітей;

· контролювати відвідування ними навчальних занять та якість навчання;

· активно залучати до громадської та гурткової роботи тощо.

З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в ліцеї необхідно впроваджувати інтерактивні форми роботи за навчально – методичним посібником "Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі" (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України від 22 травня 2013 року, протокол № 2).

Педагогічним працівникам у роботі з учнями та батьками керуватися наказами та інструктивно-методичними листами Міністерства з питань виховної роботи:

1. Наказ від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";

2. Наказ від 25.01.2007 № 44 "Про затвердження заходів на виконання Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року";

3. Наказ від 24.11.2009 № 1061/4128 "Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров’я";

4. Наказ від 01.02.2010 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми";

5. Наказ від 29.03.2010 № 255 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв";

6. Наказ від 30.12.2010 № 1313 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки);

7. Наказ від 30.12.2010 № 1312 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року";

8. Наказ від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

9. Наказ від 16.12.2011 № 1443/779 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру "Зірниця";

10. Наказ від 11.06.2013 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві";

11. Наказ від 19.07.2013 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року";

12. Наказ від 03.08.2013 № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року";

13. Інформаційно-методичний лист від 29.11.2013 № 1/9-860 щодо заходів у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

14. Інформаційно-методичний лист від 02.04.2014 № 14.1/10-977 щодо підготовки та відзначення у 2015 році 120-річчя від дня народження Олександра Довженка;

15. Інформаційно-методичний лист від 02.04.2014 № 1/9-235 щодо впровадження навчальних програм "Сімейні цінності";

16. Інформаційно-методичний лист від 05.04.2014 № 1/9-254 щодо організації та проведення заходів у Шевченківському національному заповіднику.

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо.

Метою виховної роботи ліцею є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.

Виховна проблема ліцею:

«Розвиток творчого потенціалу дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей та соціальної ситуації розвитку під час виховного процесу»

Основні напрямки виховної роботи ліцею в 2017/2018 навчальному році:

Військово-патріотичне

Громадянське

Духовно-морально-етичне

Родинно-сімейне

Превентивно-правове

Трудове

Художньо-естетичне

Екологічне

Формування навичок здорового способу життя

Сприяння творчому розвитку особистості

Зміст виховної діяльності ліцею в 2017/2018 навчальному році:

1. Ціннісне ставлення до себе

2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

3. Ціннісне ставлення до праці

4. Ціннісне ставлення до природи

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

виховної роботи ліцею в 2017/2018 навчальному році:

- формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

- виховання духовної культури особистості;

- виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

- збагачення народних традицій, звичаїв;

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці;

- формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;

- формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою;

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;

- посилення уваги до питань морально-етичного виховання,створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

- підпорядкування змісту, формі методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

- створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування;

- зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям;

- організація педагогічно – доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;

- доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 346

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.